Imkervereniging Delft

In beeld brengen bijenlandschap

In beeld brengen bijenlandschap

On mei 4, 2016, Posted by , In Geen categorie, With Reacties uitgeschakeld voor In beeld brengen bijenlandschap
In de organisatie “Bijenlandschap” werken een aantal partijen samen, zoals gemeentes, provincie, NBV leden, Naturalis, natuur organisaties (Zuid Hollands landschap, de vlinder stichting, IVN), en andere partijen.
We zetten ons in voor een beter leef milieu voor wilde en honingbijen, vlinders en hommels in het groene hart en de directe omgeving.
 
Om een beter inzicht te krijgen in het effect van onze acties willen we als “bijenlandschap” een gedetailleerde inventarisatie houden onder imkers.
De bedoeling is om bijen populaties en hun plaats te koppelen aan omgevingsgegevens zoals groen profielen. Tevens willen we inzicht krijgen in de bijensterfte en de toegepaste behandel methodes tegen parasieten.
 
Daartoe is een korte enquête on-line gezet. Het kost maar een paar minuten tijd om deze in te vullen.
Wij hopen dat jullie de link willen doorsturen naar jullie leden en donateurs, zodat we een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de situatie in en rond het groene hart.
 
Het spreekt voor zich dat de resultaten met de afdelingen gedeeld zullen worden en als er behoefte aan is kan er een presentatie gegeven worden op een verenigingsavond.
Tevens stelt Naturalis een kleine vergoeding ter beschikking die naar rato van deelname aan de verenigingen uitgekeerd zal worden.
 
We willen graag de antwoorden eind mei binnen hebben zodat de analyse vervolgens plaats kan vinden,
 
De link is:
https://docs.google.com/forms/d/1GB6PYyrxHbITX3WTx4w8S5hX1KpaJoL4vtbDfZkOCFE/viewform
 
Ik hoop van harte dat jullie hier aan mee willen werken!
Bij voorbaat hartelijk dank!
 
Als jullie vragen hebben, bel me gerust: 0637090821 of stuur een email naar: nieke.knoben@naturalis.nl die het onderzoek leidt.
Met vriendelijke groet,
Steven Kluft
Lid van Bijenlandschap
Voorzitter NBV afdeling Leiden e.o.
M: 0637090821
Comments are closed.