Imkervereniging Delft

Imkeren volgens Nico van den Boomen

Imkeren volgens Nico van den Boomen

On september 14, 2017, Posted by , In Geen categorie, With Reacties uitgeschakeld voor Imkeren volgens Nico van den Boomen
 

Denkkader

Als mens kun je door ervaring en routine ‘in slaap vallen’. Dit is Nico in 2010-2011 overkomen waardoor hij eind september 2011 werd geconfronteerd met een grootschalige bijensterfte, weliswaar na een heel mooie honingoogst einde mei en eind juli van dat jaar. Voorjaar 2012 is hij met 3 zeer verzwakte volkjes gestart met de wederopbouw zonder aankoop van nieuwe volken. Hij analyseerde wat er fout was gegaan en stelde vast dat het resultaat van de geadviseerde varroa-bestrijdingsmethode(n) sterk afhankelijk was van enerzijds het consequent toepassen en de correcte uitvoering en anderzijds van de weersomstandigheden. Verschillende handelingen vragen tijd, en pas achteraf is het resultaat zichtbaar. Vanuit deze afhankelijkheid is Nico zich gaan afvragen of het ook anders kan. Wetende dat varroa-mijten zich uitsluitend in het broed voortplanten en dat de varroa-populatie zich elke 3 à 4 weken verdubbelt zonder ingrepen van de imker en/of de bijen. Hierop is hij zijn varroa-bestrijding gaan toespitsen. In de zoektocht naar een veilige methode en de mogelijkheid tot duidelijk visuele controle van de effectiviteit, kwam Nico bij de besproeiing met oxaalzuur uit. Om maximaal zuivere honing en een optimale opbrengst te bekomen, is het volgens hem cruciaal de volken minimaal te verstoren tijdens het hoogseizoen. De bijen maximaal faciliteren, hen rust gunnen en stressoren voorkomen is het uitgangspunt van zijn huidige werkwijze.

Faciliteren en minimaal verstoren behoudt de natuurlijke harmonie van het volk. Nico van den Boomen

 
Voor het volledige document. zie:
Comments are closed.