Imkervereniging Delft

Discussiestuk toekomst bijenhuis Wageningen

Discussiestuk toekomst bijenhuis Wageningen

On oktober 2, 2016, Posted by , In Geen categorie, With Reacties uitgeschakeld voor Discussiestuk toekomst bijenhuis Wageningen
Discussiestuk | Toekomst Bijenhuis
Door de negatieve cijfers van 2015 van het Bijenhuis en eenzelfde slechte prognose voor 2016 is het “Bijenhuis” onderwerp van bespreking geworden in het HB. Het HB heeft ons gevraagd een aantal mogelijkheden te onderzoeken om de toekomst van het Bijenhuis zeker te stellen.
Voorwaarden waaraan onze voorstellen zoveel mogelijk aan moeten voldoen zijn:
De uitstraling van de NBV zo breed mogelijk houden. Met andere woorden de vereniging en de serviceafdeling onder één dak houden;
Het financiële risico van de serviceafdeling voor de vereniging aanzienlijk verlagen, zo mogelijk tot nul terug brengen;
Het educatieve en voorlichtende karakter van het Bijenhuis met de unieke productie- afdelingen – de was- en timmerafdeling – alsmede de gidsen proberen te behouden;
De samenwerking tussen partijen exclusief houden;
In voldoende mate rekening houden met de belangen van de medewerkers;
In voldoende mate rekening houden met de belangen van de depothouders;
In voldoende mate rekening houden met de bewoner van de woning.
De volgende scenario’s worden door ons onderzocht:
Gezamenlijke inkoop
De inkoop van het Bijenhuis geheel laten doen door de derde. Dit ontlast de NBV; ze hoeft geen voorraad meer in stand te houden. Voor de derde is een grotere inkoopkracht van belang.

Vragen bij deze optie zijn:
– Hoe om te gaan met de verkoopprijzen, acties, depots en de producties van was en
kastenbouw?
– In welke mate kan hier gezamenlijk voordeel worden behaald?
– Verschil in verkoopstrategie?

Voordelen:
– Het risico voor de NBV wordt kleiner (MAAR blijft wel aanwezig);

– Geen of minimale financiering van de voorraad;
– Personeel blijft in dienst van de vereniging.
 
De winkel verhuren
De winkel wordt gedreven voor risico van de derde. Deze betaalt de huur, nu € 35.000,- per jaar. Deze huurprijs is vastgesteld voor de verbouwing. Verdere verrekening van overige kosten als energie, verzekering, enz. komt hier nog bij.
 
Vragen bij deze optie zijn:
– Hoe om te gaan met de loyaliteit van de leden?
– Het hebben van circa 7.000 leden is een voordeel voor de verkoop van imkermaterialen.
Goodwill?
– Gaan de medewerkers van de winkel over naar de derde?
– Kunnen de was- en timmerafdeling door de derde beter benut worden?

Voordeel:
– Het risico voor de NBV is geringer.

Nadeel:
– Als de huurder niet succesvol is, komt de winkel weer bij de NBV.
Het geheel verkopen
Het pand en de winkel verkopen aan een derde. De NBV huurt van de derde de benodigde kantoor- en vergaderruimte. Bijkomend feit is dat er ook een woning in het gebouw aanwezig is.

Vragen die ontstaan zijn nagenoeg gelijk aan optie B (verhuren winkel).

Voordeel:
– Het risico voor de NBV is, na verkoop van het geheel, verdwenen.
Nadeel:
– Van de uitstraling van de winkel voor de vereniging blijft weinig over.
NB Zowel bij verhuur of verkoop is de verbouwing van groot belang. Alle partijen waarmee gesproken wordt, willen de winkel gebruiken en verder uitbouwen qua omzet.
Tevens is de waarde van het gebouw gestegen.

Uit de voorstellen die wij hierboven hebben aangereikt, zal een goed overwogen keuze moeten worden gemaakt. Uiteindelijk beslissen de Groepen en/of de ALV.

Bert Willigenburg
Wouter Schouwstra
Wageningen, september 2016
Comments are closed.