Imkervereniging Delft

Cursussen

Basiscursus

De Imkervereniging Delft organiseert jaarlijks een basiscursus bijenhouden. De belangstelling voor de cursus is meestal erg groot. Aan de cursus kunnen maximaal 12 personen deelnemen. De basiscursus bijenhouden start in februari/maart.

De basiscursus bestaat uit een aantal theorie-en praktijklessen. De theorielessen worden gegeven in het Natuur- en Milieucentrum de Papaver aan de Korflaan in Delft. De praktijklessen worden gegeven in de bijenstal van de vereniging achter op het terrein van de Papaver. De lessen worden op een doordeweekse dag in de avond gehouden, de theorielessen starten om 19.30 uur en de praktijklessen om 18.00 uur.

Om de cursus goed te kunnen volgen is het belangrijk dat u zowel de theorie als de praktijklessen volgt. Natuurlijk is de theorie ook belangrijk, maar bijenhouden leer je in de praktijk. Wanneer u door privé-activiteiten veel (praktijk) lessen moet missen is het beter om niet met de cursus te starten. Bijenhouden is niet eenvoudig en er is veel belangstelling. Om voor een diploma in aanmerking te komen verwachten wij dat u minimaal 80% van de lessen volgt. Wij verzekeren u dat u na het volgen van de cursus ook zelf bijen wilt gaan houden. Velen van u beschikken echter niet over een plekje waar bijenkasten kunnen staan. Door contacten die de Imkervereniging Westland heeft kunnen we u hierbij helpen. De vereniging kan u ook aan uw eerste bijenvolk helpen.

Kosten

De kosten van de cursus bedragen ongeveer € 175. Voor het volgen van het praktijk gedeelte is een imkerjack noodzakelijk. De prijs van een imkerjack ligt tussen de € 50  en € 100. Een zeer goed, maar niet verplicht lesboek is: Bijenhouden, Hoe doe je dat? Dit boek is verkrijgbaar bij de NBV, kosten € 22,95. (zie www.bijenhouden.nl > webwinkel). Tijdens de lessen krijgt u van de docent een schriftelijke samenvatting.

Aanmelden

De basiscursus is in verband met de Corona maatregelen in 2020 niet doorgegaan en verplaatst naar 2021. Voor 2021 is de cursus in principe volgeboekt. Heeft u belangstelling en wilt u op de reservelijst worden gezet stuur een mail naar: contact@imkerverenigingdelft.nl

Onze vereniging

De Imkervereniging Delft is een vereniging met ongeveer 90 leden en een eigen bijenstal op het terrein van het Natuur- en Milieucentrum de Papaver. De vereniging maakt deel uit van de landelijke Nederlandse Bijenhoudervereniging (NBV) met ongeveer 7000 leden. Gedurende de cursus ontvangt u het blad Bijenhouden. Het belangrijkste doel van de vereniging is het uitwisselen van kennis over het houden van honingbijen. Maandelijks organiseert de imkervereniging een “Praatavond” in het Natuur- en Milieucentrum de Papaver aan de Korftlaan in Delft. Na afloop van de cursus kunt u besluiten of u lid wordt van de NBV en daarmee ook van de Imkervereniging Delft.